KONSTANCIN-JEZIORNA, ŚWIETLICOWA

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 7/9
7.192.500 zł

Opis oferty

 • Powierzchnia: 12.517 m2
 • Przeznaczenie: magazynowo - produkcyjne
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Położenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w województwie mazowieckim, powiat: piaseczyński, gmina: 141802_4 Konstancin-Jeziorna, w miejscowości Konstancin Jeziorna, graniczącej z Miastem Stołecznym Warszawa. Obiekt doskonale usytuowany – w centrum miasta przy ul. Świetlicowej 7/9, w otoczeniu budynków o przeznaczeniu mieszkalnym, jedno- i wielorodzinnym oraz usługowym. Nieruchomość położona w odległości ok. 400 m od Urzędu Gminy oraz drogi wojewódzkiej nr 721 (Warszawa – Góra Kalwaria) przebiegającej przez miasto.

Nieruchomość składa się z działek gruntu o łącznej powierzchni 12 517 m2.

 • Aktualny sposób zagospodarowania:

Nieruchomość zabudowana jest budynkami wolnostojącymi w większości jednokondygnacyjnymi (jeden budynek dwukondygnacyjny), o funkcji biurowej, usługowej, handlowej, produkcyjnej oraz budynkiem podstacji elektrycznej (stacja trafo). Nieruchomość jest przedmiotem najmu, umowy zawarte są na czas oznaczony i nieoznaczony.

 • Dojazd do nieruchomości:

Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Bielawską lub ul. Świetlicową, wjazd na teren nieruchomości odbywa się jedną z dwóch bram.

 • Otoczenie nieruchomości:
 1. Od strony północnej – bocznica kolejowa,
 2. Od strony wschodniej – ul. Bielawska, po przeciwnej stronie ulicy duże osiedle nowopowstałych kilkupiętrowych budynków mieszkalnych,
 3. Od strony południowej – ul. Świetlicowa, po przeciwnej stronie ulicy osiedle domów jednorodzinnych,
 4. Od strony zachodniej – skład materiałów budowlanych.
 • Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej:
 1. woda i kanalizacja,
 2. c.o. z 5 własnych kotłowni zasilanych gazem,
 3. energia elektryczna,
 4. sieć telefoniczna.
 • Cena ofertowa: 7 192 500 zł netto (plus podatek VAT)

 

Zapraszamy do kontaktu i prezentacji nieruchomości!

Magdalena Czerw – Sobieraj

tel. +48 609 030 125

e-mail: magdalena.sobieraj@inco.pl

 

Przedstawiona propozycja nie ma charakteru wiążącego i w szczególności nie stanowi oferty, oświadczenia o przyjęciu oferty lub oświadczenia w przedmiocie dokonania zmiany lub uzupełnienia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wiążący charakter może mieć jedynie umowa podpisana przez obie strony. Przedstawioną propozycję należy traktować jako zaproszenie do negocjacji.